بازم گند زدم...

ساخت وبلاگ
چکیده : روی ایوون نشسته بودم و ماهی قرمزای تو حوض رو نگاه میکردم تو هم عین همیشه دور حوض میدوییدی و شلوغ باز... با عنوان : بازم گند زدم... بخوانید :
روی ایوون نشسته بودم و ماهی قرمزای تو حوض رو نگاه میکردم

تو هم عین همیشه دور حوض میدوییدی و شلوغ بازی در می اوردی...

نمیدونم چی شد فقط وقتی به خودم اومدم که داشتی تو اب دست و پا میزدی

نفهمیدم چطوری خودم رو انداختم تو حوض

تمام لباسهام خیس شده بود

ولی تو نبودی

جیغ اقاجون در اومدکه میگفت

خل شدی دختر

تو زمستون رفتی تو حوض

نمیدونم تا کی قرار همش جلو روم مانور بدی و تا میام بگیرمت غیب شی

لعنت به تویییی که همه جا هستی و هیچ جا نیستی

...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 24 آبان 1396 ساعت: 18:16